KB Bygg

Takbyten

Taket är husets mössa! Ett dåligt tak eller ett läckage i taket kan ställa till med stora besvär för resten av huset. 

Vi byter eller renoverar ditt tak, oavsett om du vill ha betongpannor, tegel, bandtäckning eller sedumtak.