KB Bygg

Fasadbyten

Många gamla hus har en ganska dålig isolering i väggarna. Det ger stora energiförluster när huset värms upp, och leder till stora elkostnader. Även om tilläggsisolering är bra ur energisynpunkt, är det inte alls lika populärt att tilläggsisolera väggarna i huset som det är att isolera ett tak. Anledningen är att tilläggsisolering av husets väggar är en ganska omfattande och dyr historia. Det naturliga är att tilläggsisolera väggarna när fasaden ändå behöver renoveras, och därmed slå två flugor i en smäll genom att också få en bättre värmeeffektivitet i huset. Ca 18 % av den värmen som finns i huset försvinner ut genom väggen.

Vi utför fasadbyten i trä, både med och utan tilläggsisolering.